63. Godišnja Skupština C.L.I.P.S.A.S.

LVLS

5/27/20241 мин читање

Od 16 - 19 Maja 2024. godine, u Draču, Albanija, održana je godišnja skupština međunarodne masonske organizacije C.L.I.P.S.A.S. (CENTER OF LIAISON AND INFORMATION OF MASONIC POWERS SIGNATORIES OF THE STRASBOURG APPEAL).

Liberalna Velika Loža Srbije je redovni član C.L.I.P.S.A.S. koju je na godišnjoj skupštini predstavljao Veliki Majstor LVLS, N:.U:. Vladimir Marković.

Pored izbora novog rukovodstva i prijema novih članova, tokom skupštine je organizovan kolokvijum na temu: „Slobodno zidarstvo i Veštačka Inteligencija“

Takođe, tokom skupštine, LVLS je potpisala ugovore o prijateljstvu i međusobnom priznanju sa nekoliko Obidijencija iz Evrope i sveta.