Poruka Velikog Majstora LVLS

Osnovni cilj liberalnog slobodnog zidarstva je usavršavanje čoveka kao autonomnog i društvenog stvorenja sposobnog da živi moralno ispravan i konstruktivan život. Liberalni slobodni zidari veruju da se ispunjenje i sreća na ličnom, individualnom nivou mogu postići samo u demokratskom i pravednom društvu izgrađenom na čvrstim humanističkim osnovama. S druge strane, zdravo društvo se može izgraditi samo uz proaktivno učešće građana sposobnih da odgovorno izraze svoje stavove i potrebe. Iz perspektive liberalnog slobodnog zidarstva, postoji mala razlika između rada na ličnom uzdizanju i poboljšanju, i svrsishodnog delanja ka shvatanju i rešavanju aktuelnih društvenih problema oko nas. Slobodno zidarstvo je eksplicitno povezano sa potragom za ovim dvostrukim ciljem: poboljšanje kako čoveka tako i društva, a ne samo sa čistom introspekcijom uz upotrebu simbola i rituala.

Danas, kao i u drugim odlučujućim trenucima u istoriji sveta, slobodni zidari, posebno oni koji pripadaju liberalnom masonskom pravcu, zbog univerzalnosti svojih vrednosti i snage svojih etičkih principa, imaju ulogu od posebnog značaja u Srbiji, Evropi i svetu.

Sloboda, jednaka prava i mogućnosti za sve ljude bez obzira na poreklo, klasu, boju kože, pol, religiju, - demokratska i pravna državna uređenja koja poštuju ljudska prava i vladaju po važećim zakonima, su ponovo dovedeni u pitanje kroz nagomilavanje novih izazova i problema modernog doba.

Loše ekonomske politike mnogih država, de-industrijalizacija Evrope, prezaduženost nacionalnih ekonomija, zagađivanje životne sredine, globalne klimatske promene, migracije, globalna pandemija, korupcija na državnim nivoima, oružani sukobi - sve to promoviše kritične neravnoteže koje dovode čovečanstvo u opasnost i olakšavaju klijanje antidemokratskih ideja koje izgledaju kao laka rešenja za probleme sa kojima se svi suočavamo, kao i globalizacija, koja uprkos tome što takođe ima pozitivne elemente, trenutno samo pojačava posledice pandemije i rata na planetarnim razmerama, i ozbiljno pogađa sve, uključujući i građane Srbije.

Nijedno ljudsko biće nije zaštićeno niti imuno na štetne efekte vremena u kojem živimo. Vreme je da bez odlaganja slobodno zidarstvo doprinese da se preokrene kurs sve većeg uništenja i degradacije čovečanstva. Tu se pre svega misli na očuvanje pozitivnih tradicija i kultura naših društava, ljudskog dostojanstva, ekonomskoj stabilnosti i pravednosti, kao i očuvanju naše planete kao eko-sistema koji je oslonac i osnova svog života na Zemlji.

Uprkos činjenici da slobodno zidarstvo predstavlja skladište ideala na koje vreme ili trenutna popularnost ne utiče, ono je uvek progresivno i suočava se sa izazovom važnih promena koje se dešavaju u savremenoj stvarnosti - “klasika je modernost koja traje”.

Kao slobodni zidari, mi nikada ne smemo zaboraviti težinu odgovornosti koju nosimo u očuvanju i negovanju moralnih vrednosti našeg društva, koji su osnova i temelj svake napredne i zdrave zajednice.

Svrha ove online presentacije je da kroz kratki prikaz istorije, principa, vrednosti, organizacije, prakse i perspektiva Liberalne Velike Lože Srbije predstavi posetiocima ovaj pravac u razvoju slobodnog zidarstva o kome se do sada, ne samo kod nas, već i u svetu, malo pisalo i govorilo.

N :.U:. Vladimir Marković, Veliki Majstor