Naše vrednosti

Verni svojoj plemenitoj misiji, branioci dubokih demokratskih ideala, Slobodni zidari Liberalne Velike Lože Srbije su odlučili da iskažu svoje najnegovanije vrednosti u svojoj Konstituciji:

Demokratija

Država treba da bude uredjena po principu predstavničke demokratije i organizovana u skladu sa zakonskim temeljima vladavine prava, gde je osnovna podela vlasti na: zakonodavnu, izvršnu i sudsku. Liberalna Velika Loža Srbije, verna ovim principima, veruje da se ovo nikada ne treba menjati, bilo od strane pojedinca ili grupe.

Ljudska prava

Liberalna Velika Loža Srbije smatra da Univerzalna deklaracija o ljudskim pravima koju je usvojila Generalna skupština Ujedinjenih nacija i Povelja o Osnovnim pravima Evropske unije čine sadašnjost i budućnost čovečanstva i kao takve treba da se poštuju bez izuzetka.

Sekularizam

Liberalna Velika Loža Srbije je duboko posvećena temeljnom principu sekularizma, poštujući veru svakog pojedinca, ali oštro osuđujući bilo kakvo versko mešanje u državne poslove, bilo od predstavnika crkve ili od strane izabranih zvaničnika. Liberalna Velika Loža Srbije ima za cilj da bude lojalni branilac poštovanja principa sekularizma i da osuđuje bilo kakvo odstupanje od njegove primene.

Društvena solidarnost

Dramatične društvene promene proistekle iz ekonomskih efekata promene političkih režima, pogoršanih globalnom ekonomskom krizom, zahtevaju izgradnju novog sistema društvene solidarnosti. Liberalna Velika Loža Srbije ima za cilj da aktivno bude uključena takvom pristupu i da kroz ideje i dela doprinosi društvenoj solidarnosti.

Civilizovanost

Pravo građana je blisko povezano sa motom svih Slobodnih zidara: Sloboda – Jednakost – Bratstvo. Liberalna Velika Loža Srbije promoviše moral, civilizovanost, odgovornost i uzajamnu toleranciju, apsolutnu slobodu savesti i društvene solidarnosti, podsećajući sve da su ovo osnovne gradjanske dužnosti koji čine ključne elemente koncepta “živeti zajedno”.

Životna sredina

Životna sredina je zajedničko dobro celog Čovečanstva. Liberalna Velika Loža Srbije ima za cilj, da svojim idejama i akcijama, aktivno doprinosi zaštiti životne sredine, kako bi se kao takvo ostavilo generacijama koje tek dolaze.

Ljudsko dostojanstvo

Liberalna Velika Loža Srbije smatra da država treba svakom gradjaninu da obezbedi osnovna prava da se hrani, da ima svoj dom, da bude obrazovan i da ima pristup medicinskoj nezi. Prema mišljenju Liberalne Velike Lože Srbije, prvi društveni zakon je poštovanje Čoveka, koji svima treba da obezbedi osnovna sredstva za život.